ISTORIJA ZEMLJE U 60 MINUTA

ISTORIJA ZEMLJE U 60 MINUTA

Zamislite da je Zemlja stara samo jedan sat – u kom minutu životinje izlaze iz mora, a kada šume prekrivaju tlo? Naša planeta je nastala pre oko 4,55 milijardi godina, što kao podatak možete uzeti zdravo za gotovo, jednako kao da je stigao iz Biblije ili kakve druge svete knjige, a ne iz rastumačenih geoloških slojeva u Zemljinoj kori.

No, ako ste tome skloni, možete ići i u svu složenost Zemljine istorije i njenu podelu na epohe, biostratigrafsku i hronostratigrafsku, a možete se zadovoljiti i sa podelom na četiri geološka doba od kojih je prekambrijum najduži, prastari period, odnosno vreme pre kambrijumske eksplozije, za kojim slede tri fanerozojske ere: paleozoik (staro doba), mezozoik (srednje doba) i kenozoik (novo doba).

Ako počnete da mislite o tome koliko je to zaista godina, čak i ako ubrzate stvar i zamislite stene kao tečne strukture koje se menjaju dok svet brzo postaje sve stariji, dok atmosferu pune gasovi, teško ćete uspeti da sagledate celu skalu jer četiri i po milijarde je puno, puno godina i kad se vreme ubrza 1000 puta.

Predlažemo zato da zamislite nešto sasvim obično – da je Zemlja stara samo jedan sat. U kom minutu je nastao život, kada su živeli dinosaurusi, a kada je nastao čovek?

0 MINUTA
Kao jedna od planeta Sunčevog sistema, formira se Zemlja, vrela, užarena masa stenja koja kruži oko zvezde. Na njoj nema kiseonika, besne oluje i tektonski potresi.

0 MINUTA i 30 SEKUNDI
Dok se nova planeta hladi, iz otvorenog svemira pogađa je silno zalutalo kamenje. U jednom čudnom astronomskom događaju, sve se menja i Zemlji se pridružuje jedan trajni kameniti pratilac – Mesec.

7 MINUTA
Pretnja od kamenja iz svemira je manja, a na Zemlji, planeti vode, događa se jedno malo čudo – negde u njenim okeanima, od organskih molekula nastaje prvi, primitivni život.

13 MINUTA
Jednoćelijski život postoji već petsto miliona, odnosno pola milijarde godina, a sada, najednom počinje i prva fotosinteza. Primitivna bića sada Sunčevu svetlost pretvaraju u energiju. Uzgred, ona u atmosferu počinju da oslobađaju nešto sasvim novo – kiseonik.

29 MINUTA
Uskoro će se pored dotadašnjih prokariota, pojaviti i nova familija stvorenja – eukarioti. Nakon još jedne milijarde godina u toku kojih su svi ovi mikroorganizmi proizvodili kiseonik, atmosfera Zemlje je sada sasvim zasićena ovim gasom. I klima se menja u skladu sa ciklusima kruženja oko Sunca, dolaze i prolaze ledena doba. U jednom trenutku zemlja postaje sasvim prekrivena ledom.

53 MINUTA
Sat se već približio kraju, a osim atmosfere bogate kiseonikom, nema dramatičnih promena, sve do trenutka kad dolazi do takozvane kambrijske eksplozije. Pored jednoćelijskih organizama, u morskim dubinama najednom nastaje prava šuma beskičmenjaka, porodice i porodice novih višećelijskih stvorenja. U međuvremenu, nastaju biljke koje izlaze na kopno i rastu iz zemlje.

55 MINUTA
I životinje napuštaju vodu. Sa kambrijskom eksplozijom nastaju prvi kičmenjaci, složeni stvorovi koji će se, izlazeći iz vode, razmileti kopnenim svetom i od kojih će nastati gmizavci, ribe, ptice i sisari.

57 MINUTA
Počinje era dinosaurusa. Svet nastanjuju razna složena stvorenja, uključujući i sisare. Ovim srednjim periodom sasvim gospodare najveća od svih bića – dinosaurusi.

59 MINUTA
Doba velikih guštera se okončava za svega 165 miliona godina, što je u našem geološkom satu period od svega 2 minuta. Najednom, pre 65 miliona godina dolazi do velikog preloma – Zemlju pogađa meteor koji sasvim menja sliku živog sveta. Dinosaurusi izumiru, a počinje novo doba – kenozoik.

59 MINUTA i 58 SEKUNDI
Nastaju prvi ljudi.

(S.B./M.Đ/Vreme nauke)

—–
Foto: Depositphotos/Vertyr