ZAGONETKA SATOR KVADRATA

ZAGONETKA SATOR KVADRATA

(Istorija utorkom) Možete li da dešifrujete čuveni palindrom na dve hiljade godina staroj kamenoj tabli poznatoj kao Sator kvadrat? Ako se upustite u odgonetanje antičkog zapisa prikazanog na fotografiji, može se desiti da potom danima razmišljate o simetrijama, palindromima, ali i o magičnim i religioznim simbolima. Šta kvadratni zapis predstavlja?

Na tabli je, naime, ispisano pet reči na latinskom jeziku, bez mnogo očiglednog smisla, ali koje su višestruko simetrične i mogu se čitati s leva na desno, sa desna na levo, ali i odozgo nadole i odozdo nagore:

S A T O R
A R E P O
T E N E T
O P E R A
R O T A S

Tabla sa ovim latinskim zapisom bila je zakopana ispod vulkanskog pepela u rimskom gradu Pompeji gde je bila uzidana na kući Rimljanina nastradalog u jednoj od najvećih antičkih katastrofa – erupciji Vezuva 79. godine nove ere.

Međutim, Sator tabla uopšte nije jedinstvena za Pompeju. Naime, sličan misteriozni kvadrat sa simetričnim natpisom pronađen je na raznim drugim mestima, širom Evrope – ispod crkve Svete Marije u Rimu, u manastiru u gradiću Kapestrano i na mnogim drugim lokacijama u Italiji, u rimskom naselju Korinijum u Engleskoj, na više mesta u Francuskoj, Portugalu, u Švedskoj, ali i u Sriji.

Mada su reči u kvadratu iz latinskog jezika, ne postoji opšta saglanost šta sam natpis znači. Doslovno bi se mogao prevesti kao „Seljak Arepo drži rad točkom“ gde su sporne gotovo sve reči prevoda. Najviše dileme ima oko reči Arepo koja nije latinskog porekla, pa se obično uzima da je ona vlastito ime istočnjačkog porekla, ali i da je sažeto od „ad repo“, što znači „puziti ka“.

Polindromi su reči, rečenice ili fraze koje se mogu čitati i „unatraške“, odnosno jednako sa leva na desno i sa desna na levo. U srpskom jeziku takve su rečenice „Ana voli Milovana“ i „Na sebe je besan“. Sator tabla je jedan od najstarijih palindroma i pritom predstavlja takozvani 2D palindrom. Uz to, ako pažljivije pogledate, Sator kvadrat je simetričan na više načina – ne menja se ni ako ga zarotirate za 180 stepeni.

Budući da je rasprostranjen po ranohrišćanskom svetu, Sator kvadrat se obično tumači kao hrišćanski simbol – kao tajni znak koji su hrišćani uklesivali na kamen bezbednih kuća.

Na tom tragu je i sledeće tumačenje – ako bi se upotrebilo svako od slova iz kvadrata može se dobiti krst (oko slova N) koji čine dva ukrštena natpisa PATERNOSTER, što je latinski početak molitve „Oče naš“. Pri tom preostaju dva znaka, A i O koja na brojnim ranohrišćanskim predstavama označavaju Alfu i Omegu, početak i kraj.

Proganjani u raznim fazama rimske istorije, hrišćani su koristili raznovrsnu podjednako enigmatičnu simboliku za označavanje katakombi i utočišta, kao što je znak Hi Ro koji je nastao preklapanjem grčkih slova Х i Р i koji označava Hrista.

U ranohrišćanskim zajednicama izuzetno je bio popularan i znak ribe (od ispisa Ihtios za Hrista, a što na grčkom znači riba) koji je načinjen od dva polukruga – prema legendi dva su se hrišćanina mogla raspoznati tako što bi jedan nacrtao polukrug u pesku ili zemlji, a drugi bi zatim docrtao polukrug i dovršio znak ribe.

Sator kvadrat, koji se nekad naziva i Rotas, podseća na ovakve skrivene prakse, a po nekim mišljenjima, reči u njemu predstavljaju nazive Hristovih rana. No, nije isključeno ni da je kvadrat bio deo sasvim drugih, paganskih, magijskih rituala, pa čak i kakvog palindromskog kulta.

Možda su, što je zapravo najverovatnije, Sator kvadrat pravili i postavljali ljudi koji su jednostavno bili fascinirani njegovom simetrijom. Ako mislite o njemu neko vreme, možda i sami poželite nešto slično.

Tekst: Slobodan Bubnjević

Foto: Wikimedia – M Disdero, Oppede, Luberon, Francuska