CRVENA KNJIGA PTICA SRBIJE

CRVENA KNJIGA PTICA SRBIJE

Nakon prošlonedeljnog upozorenja IPBES-a (Međuvladina platforma za nauku i politiku o biodiverzitetu i uslugama ekosistema) da je milion životinjskih i biljnih vrsta pred izumiranjem zbog čovekovog delovanja, među brojnim temama koje su u javnosti pokrenute su i one o tome kako se pojedine zemlje bore za zaštitu vrsta.

Iako ponekad deluje da je Srbija sasvim izolovana od takvih rasprava i da se takve teme ovde gotovo nikoga ne tiču, niti se na bilo koji način radi na očuvanju vrsta, situacija je ipak nešto drugačija. Mada nije najavljeno da i Srbija ove godine sadi milione stabala ili da uvodi nove ekološke zakone i zelene tehnologije, čitav niz organizacija, istraživača i entuzijasta uključen je u različite programe i akcije koji se tiču upravo ove teme.

Nedavno je u Novom Sadu promovisana jedna od knjiga iz edicije Crvene knjige faune Srbije, posvećena pticama koja daje ne samo detaljan uvid u ugrožene vrste ptica Srbije, već opisuje i njihova staništa, faktore ugrožavanja i postojeće mere zaštite, a predlaže i nove mere kojima bi se pojedinačne vrste mogle zaštititi.

Crvene knjige flore i faune inače predstavljaju osnovu za delovanje u oblasti politike zaštite vrsta, a istovremeno nude obilje važnih informacija, ne samo stručnoj već i najširoj javnosti.

Radi se o trećoj u nizu crvenih knjiga faune (posle onih o gmizavcima i vodozemcima, a predstavljena je i četvrta o pravokrilcima), iza kojih stoji IUCN, Međunarodna unija za očuvanje prirode, koja je kreator crvene liste ugroženih vrsta i globalno prihvaćenih kriterijuma ugroženosti.

U stvaranje ovog obimnog dela koje je trajalo tri godine, bila je uključena velika grupa ornitologa i prirodnjaka. No, oni nisu napravili inventarsku listu ptica sa osnovnim biološkim podacima o vrstama. Cilj autora bio je da skrenu pažnju na ugroženost ptica u Srbiji, da blagovremeno upozore javnost i predlože mere zaštite kako bi se izbegao scenario u kome ćemo iz godine u godinu brojati sve manje vrsta i jedinki.

“Na globalnom nivou, ustanovljeno je da za 1,373 vrsta ptica postoji visok rizik od izumiranja (13% od ukupnog broja vrsta). Čak 213 vrsta spada u kritično ugrožene (CR) i nalazi se u direktnoj opasnosti od izumiranja u bliskoj budućnosti. Ptice Pacifičkih ostrva, otvorenog okeana i nizijskih šuma Azije doživljavaju najveće padove u brojnosti (BirdLife International, 2013)”, navodi se u ovoj knjizi, u tekstu Nikole Matovića “Opšte odlike i ugroženost ptica”.

Najveće pretnje po kritično ugrožene vrste ptica predstavljaju neodrživa poljoprivreda, invazivne vrste, klimatske promene, seča šuma, lov i zarobljavanje, stoji u ovom tekstu i dodaje da su najugroženije ptice marinskih sredina, kao i pašnjaka i poljoprivrednih staništa.

Radeći na ovoj knjizi koju potpisuju Departman za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, zajedno sa Zavodom za zaštitu prirode Srbije i Društvom za zaštitu i proučavanje ptica Srbije – “BirdLife Serbia”, stručnjaci iz Srbije su procenili rizik od isčezavanja za 352 vrste ptica zabeležene u našoj zemlji, a predstavljene su one vrste koje su u velikom riziku od isčezavanja – neke od njih se u Srbiji gnezde i razmnožavaju (255 vrsta), a neke nas samo posećuju, u prolazu.

M.Đ.

—–
FOTO: Vodomar (Depositphotos/mikelane45)