ZONA TIŠINE

ZONA TIŠINE

Čudnovata instalacija u magli iza šume, prikazana na fotografiji, nije naknadno docrtana, niti je vanzemaljski brod, već predstavlja čuveni radio-teleskop Grin Bank koji, uz druge potrage, poslednjih godina osluškuje i da li u svemiru ima kakvih signala vanzemaljske inteligencije. Grin Bank je najveći radio-teskop na svetu koji može promeniti položaj, a nalazi se na jednom vrlo specijalnom mestu – u zoni potpune radio tišine.

Naime, Grin bank je deo američke ospervatorije koja je smeštena u takozvanoj National Radio Quiet Zone, oblasti u Zapadnoj Virdžiniji, na istoku SAD, gde je zabranjena upotreba bilo kakvih radio-odašiljača i emitovanje bilo kakvih signala radio-vezom, osim u slučajevima kakve katastrofe ili vanredne situacije. Zona se nalazi na obodu planine Blu Ridž i zauzima površinu koja je praktično kvadrat – dimenzija 172×176 kilometara.

U okviru zone je smeštena centrala američke NRAO (National Radio Astronomy Observatory), a pored teleskopa Grin Bank, u njoj se nalazi i radio opservatorija Šugar Grouv. Život u ovoj zoni je neobičan – stanovnici ne mogu da koriste mobilne telefone ili bilo kakve slične uređaje, a radio ili televizijski signal može da se prima samo pomoću satelitskih antena ili putem kabla.

Mada je motivacija za takvu tišinu naučna, nivo restrikcija je dramatičan, a oblašću kontinuirano patroliraju vozila koja kontrolišu ima li kakvih izvora radio-talasa. Zona je uspostavljena još 1958. upravo sa idejom da se u nju smeste osetljivi radio-teleskopi kako bi nesmetano osluškivali signale iz svemira.

Grin bank je tanjir prečnika 100 metara, a počeo je sa radom 2000. godine. Teleskop pripada američkoj državnoj agenciji koja finansira nauku, National Science Foundation, a ona je prvih godina finansirala i njegov operativni rad i svemisrka istraživanja. Međutim, federalno finansiranje za istraživanja je nekoliko godina kasnije obustavljeno, pa su astronomi bili prisiljeni da potraže druge, privatne fondove.

Upravo zbog toga, Grin Bank je uspostavio saradnju sa inicijativom Breakthrough Listen koju su pokrenuli Stiven Hoking i milijarder Juri Milner, a koja, vredna 100 miliona dolara, predstavlja do sada finansijski najveći fond za potragu za vanzemaljskom inteligencijom (SETI). Pred Grin Banka, Breakthorugh je zakupila deo „posmatračkog vremena“ i na drugim velikim teleskopima.

Ova je situacija gde se Grin bank okreće ka SETI kao izvoru prihoda pomalo je neobična – otkako je još 1955. godine na inicijativu vodećih astronoma epohe pokrenuta, najveći izazov sa kojim se potraga za vanzemaljskim signalima suočavala je manjak finansiranja. U okviru SETI, pored instoimenog instituta, bilo je zasnovano na desetine projekata kao što su Kiklop, MEP, Sentinel, META, BETA… Neke od SETI inicijativa su sredstva dobijale od federalnih, a neke od privatnih fondova, pre svega za izgradnju novih radio-teleskopa, ali su se neprekidno sauočavale sa manjokm resursa.

Jedan od najčešćih odgovora na slavni Fermijev paradoks (ako već u galaksiji ima toliko nastanjivih planeta i mogućih civilzacija nije jasno zašto ne čujemo baš ni jednu) jeste da čovek suviše kratko osluškuje svemir, tek nekoliko decenija. Ređe se, međutim, pominje kako sve do nedavno vasionu nismo ni slušali pažljivo iz prostog, sasvim ljudskog razloga što za to – nije bilo finansiranja.

S.B.

—–

Foto: NSF-GBT-Erik Svensson