SALVATOR MUNDI – ČUDESNO PUTOVANJE

SALVATOR MUNDI – ČUDESNO PUTOVANJE

Slika nastala oko 1500. godine prikazuje lik Isusa Hrista u renesansnoj odeždi kako izranja iz mraka dok vas sa dva prsta desne ruke blagosilja, a u levoj drži kristalnu kuglu