KROZ MEDIJE

KROZ MEDIJE

Naše priče često izazivaju pažnju tradicionalnih medija, a ponekad uspevaju da otvore ili pokrenu nove medijske teme. Brojni sajtovi prenose naše priče na redovnoj bazi, vodeći štampani mediji povremeno preuzimaju NKP priče, a neke teme privlače i pažnju televizija. Predstavljamo vam galerije sa izborom iz našeg klipinga.

Nauka kroz priče PUBLIKA KOJA RASTE / Februar 2018.
Video produkcija: NKP / Muzika: Pictures of the Floating World – Break_Through

 

TV GOSTOVANJA

 

DNEVNI LIST “DANAS”

*Video prikazuje kliping sa 77 naših priča koje je objavio list “Danas”. Uz podršku Instituta za fiziku, dnevni list “Danas” je svakog dana od februara do maja 2018. objavljivao po jedan izabrani tekst “Nauke kroz priče”.

 

DNEVNI LIST “BLIC”

 

DNEVNI LIST “POLITIKA”

 

KULTURNI DODATAK POLITIKE*

*U okviru redovne saradnje sa subotnjim dodatkom “Kultura Umetnost Nauka” u dnevnom listu “Politika” autori NKP iz subote u subotu u Kulturnom dodatku objavljuju originalne priloge, ali inspirisani temama koje su otvorili u okviru “Nauke kroz priče”.

 

NEDELJNIK “VREME”

 

IZ VIDEO KLIPINGA