KAKO JE SNIMLJENA PRVA FOTOGRAFIJA

KAKO JE SNIMLJENA PRVA FOTOGRAFIJA

Prva sačuvana fotografija – slika kuća u seocetu San Lup d’Varan na istoku Francuske – datira iz 1826. godine

. Napravio ju je sa prozora svoje kuće pronalazač Žozef Nisefor Nijeps, onaj isti koji je sa bratom Klodom konstruisao i prvi motor sa unutrašnjim sagorevanjem.

Da bi nastala fotografija, bilo je neophodno osmisliti mnogo različitih tehnologija koje su joj prethodile: još u 5. veku p.n.e. konstruisane su prve preteče kamera koje su funkcionisale tako što su svetlosni zraci prolazili kroz malenu rupu i davali obrnutu sliku objekta koji se posmatra. U 6. veku konstruisana je takozvana camera obscura, a bilo je nužno pronaći i izučiti nekoliko jedinjenja kao što su srebro-nitrat i srebro-hlorid sa njihovim specifičnim reakcijama na svetlost.

Fotografija dimenzija 20 sa 25 centimetara zbog osmočasovne ekspozicije prikazuje vrlo neobične senke: kao da se Sunce nalazi i sa leve i sa desne strane aparata.

Nijeps je pomenutu fotografiju izradio na ispoliranoj ploči od kalaja koja je tretirana bitumenom. Ovaj derivat nafte se u dodiru sa svetlom stvrdnjavao i kasnije je mogao biti spran ostavljajući tamnije i svetlije delove na ploči na taj način kreirajući sliku. Nijeps je onda nastavio da isprobava reakcije jedinjenja koja sadrže srebro jer je znao da ona, kada su izložena svetlosti, ostavljaju tamne tragove. 

Zajedno sa hemičarom Lujem Dagerom nastavio je da eksperimentiše sa raznim hemikalijama, da bi Dager 1839. i sam predstavio svoj proces izrade fotografije. Taj patent je vlada Francuske odmah otkupila i prepustila javnosti kako bi se raširila upotreba fotografije i usavršavao proces njene proizvodnje.

(M.Đ.)