DIMNJAK

DIMNJAK

(Uz najavu tribine) Fotografija koju je sa daljine od 13 kilometara snimila beogradska fotografkinja Marija Janković prikazuje dimnjak termoelektrane TENT A, najvećeg proizvođača električne energije u Srbiji. Kod Obrenovca, na Savi, na dve strane sela Grabovac, uzdiže se po jedan takav, divovski crveno-beli odžak, a oba su podignuta do maksimalno dozvoljenih visina kako bi zagađenje iz njih palo što dalje.

Ovde, u istom ataru, pored termoelektrane TENT A, nalazi se i nešto moderniji TENT B. Reč je o dva pojedinačno najveća postrojenja za proizvodnju struje na Zapadnom Balkanu, koja proizvedu svaki drugi kilovatčas koji se u Srbiji potroši. Na jednoj strani, ka Obrenovcu instalirano je 1650 MW snage, a na drugoj, petnaest kilometra dalje, 1240 MW. U petnaest blokova nalaze se generatori koji se gotovo neprekidno vrte brzinom od 3000 puta u minutu. Svaku od turbina generatora pokreće para koja nastaje u kotlu koji se greje sagorevanjem uglja.

Ovo gorivo, lignit, potiče sa sa otvorenih kopova rudnika “Kolubara” – pomoću 13 železničkih kompozicija lignit se bez pauze dovozi do termoelektrane, gde se bespoštedno spaljuje, što doprinosi emisiji CO2, globalnom zagrevanju, ali i lokalnom zagađenju. Koliki je uticaj ovog sagorevanja na životnu sredinu?

Više o energetici, ali i o drugim izvorima zagađenja vazduha, razgovaramo u četvrtak, 27. februara, na tribini Institita za fiziku u okviru inicijative „Nauka kroz priče“ po nazivom „Ekonomija vazduha“. Tom prilikom će biti prikazana i serija fotografija umetničkih fotografa o zagađenju Beograda.

Pridružite nam se!

Tekst: S. Bubnjević

Foto: Marija Janković

Pročitajte više o tribini “Ekonomija vazduha“:
Proičtajte više o IPB tribinama