MEDIJSKA LABORATORIJA

MEDIJSKA LABORATORIJA

Škola za naučne novinare
Institut za fiziku u Beogradu / Jesen 2018.

Medijska laboratorija je zajednički poduhvat Instituta za fiziku u Beogradu i inicijative “Nauka kroz priče” koji je realizovan uz podršku Press office CERN-a, a koji je u 2018. godini dobio i finansijsku prodršku Centra za promociju nauke, u okviru Javnog poziva za promociju i popularizaciju nauke. Uviđajući da je jedan od ključnih problema komunikacije nauke manjak naučnih novinara, kao i da na univerzitetima u Srbiji još uvek ne postoji akademski kurs u ovoj oblasti, Odeljenje komunikacija Instituta i “Nauka kroz priče” pokrenuli su školu za naučne novinare – “Medijsku laboratoriju”. Škola je bila besplatna za izabrane kandidate. Po okončanju obuke, grupa od 24 autora, polaznika “Medijske laboratorije” u saradnji sa “Naukom kroz priče” pripremila je svoje autorske tekstove koji su objavljeni na stranici PRIČE IZ MEDIJSKE LABORATORIJE.

U međuvremenu, “Nauka kroz priče” priprema novu sezonu Medijske laboratorije.


KAKO JE ŠKOLA BILA ORGANIZOVANA?

“Medijska laboratorija” se održavala ponedeljkom od 16 do 17.30 časova, u periodu od 15. oktobra do 17. decembra. Predavanja su organizovana u čitaonici biblioteke “Dr Dragan Popović” na Institutu za fiziku u Beogradu (Pregrevica 118), ali i na drugim lokacijama. Tokom ovog kursa, polaznici su upoznali osnove naučnog novinarstva, a mogu da čuju predavanja novinara i naučnika, ali i gostiju iz CERN-a. Polaznici imaju prilike i da se neposredno upoznaju sa radom naučnika u laboratorijama, ali i novinara u redakcijama kako štampanih, tako i elektronskih medija. Kurs podrazumeva i praktičan rad pisanja vesti i naučnopopularnih članaka.


ŠTA SU BILE TEME PREDAVANJA?

Datum Tema
15. oktobar UVOD: Šta je naučno novinarstvo?
Početna radionica
22. oktobar TEHNIKE PISANJA: Kako napisati vest?
29. oktobar ŠTAMPA: Od vesti do naučnopopularnog članka
Gost: Igor Rill, urednik National Geographic
5. novembar STIL: Kako pisati zanimljivo?
12. novembar CERN: Kako nastaje vest u nauci?
Gost: Arnaud Marsollier, CERN Press office
19. novembar TV: O izvorima informacija
Gost: Jelena Milutinović, Al Jazeera Balkans
26. novembar INTERNET: Kako osvojiti publiku?
Poseta redakciji online medija
3. decembar ETIDA: Put jedne priče
Radionica u grupama
10. decembar ŽIVOT NAUČNIKA: O jeziku naučnog rada
Poseta naučnoj laboratoriji
17. decembar ŽIVOT REDAKCIJE: Nauka kroz priče


KO SU POLAZNICI?

„Medijska laboratorija“ je bila namenjena studentima i zaposlenima u medijima, nauci, ali i drugim oblastima koji žele da usavrše svoje veštine pisanja i komunikacije tema koje su inspirisane naučnim saznanjima. Za ovogodišnju školu prijavilo se 54 kandidata popunjavanjem elektronske prijave u periodu od 21. septembra do 1. oktobra. Tokom potonje selekcije koja je uključivala izradu probnog zadatka izabrano je 27 polaznika koji su pozvani (po abecednom redu) u Opštu grupu. Pored njih, na ovogodišnju obuku pozvano je i pet polaznika koji su već pohađali sličnu obuku i koji čine Stariju grupu.

OPŠTA GRUPA:

Ana Stančić
Anđela Stojev
Biljana Stankov
Danica Lazić
Danica Pavlović
Dragana Ivanović Božić
Gojko Knežević
Iva Pavlović
Ivana Simeunović
Ivana Stanković
Jana Vujadinović
Jelena Blagojević
Katarina Stevanović
Lena Ilić
Milica Stojković
Milica Vinić
Minja Marijanski
Nataša Vasić
Nikolina Momić
Renata Minić
Slađana Savić
Stefan Ristić
Tamara Jovanović
Uroš Kostić
Vlada Marinković
Zeljka Nikitović

STARIJA GRUPA:

Milica Blagojević
Marko Rakočević
Anđela Zuvić
Milica Simonović
Marija Miletić


KO SU ORGANIZATORI?

INSTITUT ZA FIZIKU U BEOGRADU, prvi institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, vrhunska je naučnoistraživačka ustanova za fiziku i srodne naučne oblasti. Institut obavlja istraživanja fundamentalnih mehanizama prirode koja su od prioritetnog značaja za naučni, obrazovni, kulturni i ukupni društveno-ekonomski razvoj Republike Srbije. Osnovan 1961. godine, Institut za fiziku u Beogradu je zasnovan na neprekidnom preispitivanju i vezama između ljudi, na otvorenosti ka idejama i podsticanju ličnog. Gradeći mrežu prijatelja, Institut je pokrenuo, osnažio i podržao brojne pozitivne inicijative u Srbiji i regionu. Njegova nova uloga kao instituta od nacionalnog značaja – koji se stara ne samo za naučni, nego i obrazovni, kulturni i ukupni razvoj Republike Srbije – ostvaruje se i kroz inicijative kao što su “Nauka kroz priče” i Media Lab.

SLOBODAN BUBNJEVIĆ (1978) je naučni novinar. Po obrazovanju fizičar, kao novinar je izveštavao o nauci u vodećim domaćim listovima i učestvovao u brojnim naučnopopularnim projektima. Suosnivač je “Nauke kroz priče”. Koordinator je za medije CERN-a u Srbiji i član Evropske komunikacione mreže za fiziku čestica. Od 2017. radi u Odeljenju komunikacija Instituta za fiziku. Pre toga, od 2011. do 2017. bio je koordinator Sektora komunikacija (produkcije) Centra za promociju nauke gde je vodio Kolokvijum naučnog novinarstva. Od 2003. do 2011. bio je zaposlen u nedeljniku “Vreme”. Autor je dve knjige proze, osam drama, jedne monografije i na desetine publikacija. Uređivao je časopis “Elementi” od osnivanja do leta 2017. godine. Uređivao je tribinski program CPN-a od pokretanja i pre toga, program predavanja Festivala nauke. Uređivao je “Vreme nauke” i pisao za National Geographic, “Politiku”, “Danas” i druge časopise.

MARIJA ĐURIĆ (1980) je naučna novinarka. Kao novinar je izveštavala o nauci u vodećim domaćim listovima i učestvovala u brojnim naučnopopularnim projektima. Suosnivač je “Nauke kroz priče”. Od oktobra 2017. radi u Odeljenju komunikacija Instituta za fiziku u Beogradu. Pre toga, od 2011. do 2017. bila je zaposlena Centra za promociju nauke. Od 2014. do 2015. radila je i u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Od 2003. do 2011. radila je u nedeljniku “Vreme” gde je od 2005. do 2010. koordinirala školu istraživačkog novinarstva. Autorka je jedne monografije i čitavog niza publikacija. Uređivala je “Vreme nauke”, a osim za nedeljnik “Vreme”, pisala je za “Politiku”, “Danas” i druge medije.


ŠTA NAKON MEDIJSKE LABORATORIJE?

Polaznici su nakon obuke dobili potvrdu o učešću, a pojedini autori su se već angažovali u nekim medijskim kućama. Po okončanju obuke, grupa od 23 autora, polaznika “Medijske laboratorije” u saradnji sa “Naukom kroz priče” pripremila je svoje autorske tekstove koji su objavljeni na stranici PRIČE IZ MEDIJSKE LABORATORIJE.