Ovogodišnje prijavljivanje je zatvoreno 1. oktobra. Nakon izrade probnog zadatka, lista odabranih polaznika će biti objavljena 9. oktobra.

Medijska laboratorija je zajednički poduhvat Instituta za fiziku u Beogradu i inicijative “Nauka kroz priče” koji se realizuje uz podršku Press office CERN-a, a koji je u 2018. godini dobio i finansijsku prodršku Centra za promociju nauke, u okviru Javnog poziva za promociju i popularizaciju nauke.

Uviđajući da je jedan od ključnih problema komunikacije nauke manjak naučnih novinara, kao i da na univerzitetima u Srbiji još uvek ne postoji akademski kurs u ovoj oblasti, Odeljenje komunikacija Instituta i “Nauka kroz priče” pokrenuli su školu za naučne novinare – “Medijsku laboratoriju”.

Škola je besplatna za izabrane kandidate i traje od 15. oktobra do 21. decembra.

***

KAKO JE ŠKOLA ORGANIZOVANA?

“Medijska laboratorija” se održava ponedeljkom od 16 do 17.30 časova, u periodu od 15. oktobra do 21. decembra. Predavanja se održavaju u čitaonici biblioteke “Dr Dragan Popović” na Institutu za fiziku u Beogradu (Pregrevica 118), ali i na drugim lokacijama. Tokom ovog kursa, polaznici upoznaju osnove naučnog novinarstva, a mogu da čuju predavanja novinara i naučnika, ali i gostiju iz CERN-a. Polaznici imaju prilike i da se neposredno upoznaju sa radom naučnika u laboratorijama, ali i novinara u redakcijama kako štampanih, tako i elektronskih medija. Kurs podrazumeva i praktičan rad pisanja vesti i naučnopopularnih članaka.

***

KO SU POLAZNICI?

„Medijska laboratorija“ je namenjena studentima i zaposlenima u medijima, nauci, ali i drugim oblastima koji žele da usavrše svoje veštine pisanja i komunikacije tema koje su inspirisane naučnim saznanjima. Za ovogodišnju školu prijavilo se 54 kandidata popunjavanjem elektronske prijave u periodu od 21. septembra do 1. oktobra.

Tokom potonje selekcije koja je uključivala izradu probnog zadatka izabrano je 27 polaznika koji se pozivaju (po abecednom redu) u Opštu grupu. Pored njih, na ovogodišnju obuku pozvano je i pet polaznika koji su već pohađali obuku za naučne novinare i koji će činiti Stariju grupu.

OPŠTA GRUPA:

Ana Stančić
Anđela Stojev
Biljana Stankov
Danica Lazić
Danica Pavlović
Dragana Ivanović Božić
Gojko Knežević
Iva Pavlović
Ivana Simeunović
Ivana Stanković
Jana Vujadinović
Jelena Blagojević
Katarina Stevanović
Lena Ilić
Marijana Aksić
Milica Stojković
Milica Vinić
Minja Marijanski
Nataša Vasić
Nikolina Momić
Renata Minić
Slađana Savić
Stefan Ristić
Tamara Jovanović
Uroš Kostić
Vlada Marinković
Zeljka Nikitović

STARIJA GRUPA:

Milica Blagojević
Marko Rakočević
Anđela Zuvić
Milica Simonović
Marija Miletić

***

KO STOJI IZA “MEDIJSKE LABORATORIJE”?

INSTITUT ZA FIZIKU U BEOGRADU, prvi institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju, vrhunska je naučnoistraživačka ustanova za fiziku i srodne naučne oblasti. Institut obavlja istraživanja fundamentalnih mehanizama prirode koja su od prioritetnog značaja za naučni, obrazovni, kulturni i ukupni društveno-ekonomski razvoj Republike Srbije. Osnovan 1961. godine, Institut za fiziku u Beogradu je zasnovan na neprekidnom preispitivanju i vezama između ljudi, na otvorenosti ka idejama i podsticanju ličnog. Gradeći mrežu prijatelja, Institut je pokrenuo, osnažio i podržao brojne pozitivne inicijative u Srbiji i regionu. Njegova nova uloga kao instituta od nacionalnog značaja – koji se stara ne samo za naučni, nego i obrazovni, kulturni i ukupni razvoj Republike Srbije – ostvaruje se i kroz inicijative kao što su “Nauka kroz priče” i Media Lab.

SLOBODAN BUBNJEVIĆ (1978) je naučni novinar. Po obrazovanju fizičar, kao novinar je izveštavao o nauci u vodećim domaćim listovima i učestvovao u brojnim naučnopopularnim projektima. Suosnivač je “Nauke kroz priče”. Koordinator je za medije CERN-a u Srbiji i član Evropske komunikacione mreže za fiziku čestica. Od 2017. radi u Odeljenju komunikacija Instituta za fiziku. Pre toga, od 2011. do 2017. bio je koordinator Sektora komunikacija (produkcije) Centra za promociju nauke gde je vodio Kolokvijum naučnog novinarstva. Od 2003. do 2011. bio je zaposlen u nedeljniku “Vreme”. Autor je dve knjige proze, osam drama, jedne monografije i na desetine publikacija. Uređivao je časopis “Elementi” od osnivanja do leta 2017. godine. Uređivao je tribinski program CPN-a od pokretanja i pre toga, program predavanja Festivala nauke. Uređivao je “Vreme nauke” i pisao za National Geographic, “Politiku”, “Danas” i druge časopise. Učestvovao je u nizu naučnopopularnih projekata.

MARIJA ĐURIĆ (1980) je naučna novinarka. Kao novinar je izveštavala o nauci u vodećim domaćim listovima i učestvovala u brojnim naučnopopularnim projektima. Suosnivač je “Nauke kroz priče”. Od oktobra 2017. radi u Odeljenju komunikacija Instituta za fiziku u Beogradu. Pre toga, od 2011. do 2017. bila je zaposlena Centra za promociju nauke. Od 2014. do 2015. radila je i u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Od 2003. do 2011. radila je u nedeljniku “Vreme” gde je od 2005. do 2010. koordinirala školu istraživačkog novinarstva. Autorka je jedne monografije i čitavog niza publikacija. Uređivala je “Vreme nauke”, a osim za nedeljnik “Vreme”, pisala je za “Politiku”, “Danas” i druge medije. Učestvovala je u nizu naučnopopularnih projekata.