NAUKA O SVETLOSTI U BEOGRADU

NAUKA O SVETLOSTI U BEOGRADU

Da li znate šta je fotonika?

U Beogradu je otvorena važna konferencija koja okuplja vodeće naučnike upravo iz ove oblasti fizike.

I svi oni, njihove matične istraživačke kuće, kao i brojne tehnološke kompanije, u Beogradu vide tačku za okupljanje.

Naime, pod nazivom VI International School and Conference on Photonics, u Beogradu se od 28. avgusta do 1. septembra održava škola i konferencija o fotonici. Ovu konferenciju organizuje naš važan, nacionalni institut i prijatelj NKP, Institut za fiziku u Beogradu, zajedno sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti i Optičkim društvom Srbije.

Po definiciji, fotonika je fizička nauka koja se bavi generisanjem, detekcijom i manipulacijom svetlosti, odnosno fotona. Pojam se javlja šezdesetih godina XX veka kada se javila ideja da bi pored elektrona možda i fotoni mogli da se iskoriste za sve one zgodne, vrlo korisne operacije koje spadaju u domen elektronike.

U to doba su se već razvijali prvi laseri, da bi sledeće decenije bile otkrivene laserske diode, a potom i optička vlakna (na slici). Ova će otkrića koja čine osnovu fotonike podstaći revoluciju u razvoju interneta i novih komunikacija. Fotonika je kao nauka svetlosti zapravo dovela do razvoja informatičkog društva, ali danas uz brojne primene pokriva čitav spektar oblasti od kojih su mnoge tržišno orijentisane.

Upravo kao odgovor na ekspanziju fotonike, 2007. godine u Beogradu je održana prva konferencija jednostavnog naziva Fotonika. Pre toga se ova oblast intenzivno izučavala u Centru za fotoniku na Institutu za fiziku, ali i u drugim naučnim ustanovama. Zahvaljujući uspehu prve konferencije, ona se od tada održava svake dve godine i sada je već u Beogradu celu jednu deceniju.

Ove godine će najnovija istraživanja u fotonici biti predstavljena kroz 20 predavanja i devet izveštaja o ranim fazama istraživanja, a učešće će uzeti i predstavnici kompanija koji će takođe dati uvid u nove trendove. Sve ukupno, biće prikazana 174 nova rezultata iz oblasti fotonike kao što su: biofotonika, optički materijali, laserska spektroskopija i metrologija, ultrabrzi optički fenomen, optički metamaterijali, i druge.

[S.B./M.V.]