ŠUMSKI ZMAJ

ŠUMSKI ZMAJ

Iako je upadljivi gušter na fotografiji veoma prepoznatljiv, o njegovoj vrsti do nedavno se vrlo malo znalo. U pitanju je Bojdov šumski zmaj koji se može sresti samo u kišnim šumama Kvinslenda u Australiji. Ova, reklo bi se lenja životinja, dane provodi mirujući na deblima drveća, čekajući da plen sam naiđe – najčešće su to gliste, crvi i insekti. Reklo bi se da je toliko lenj da, za razliku od većine guštera, šumski zmaj ne prati Sunce kako bi održao optimalnu telesnu temperaturu, već se ona menja u odnosu na temperature vazduha. Ipak, kada jednom siđe sa drveta, kreće se veoma brzo i čuva teritoriju od oko 1000 kvadrata. Od neprijatelja se štiti – kamuflažom. (M.Đ.)