​MIHAJLO PUPIN O BEŽIČNIM TELEFONIMA

​MIHAJLO PUPIN O BEŽIČNIM TELEFONIMA

Zanimljivost iz arhiva. Američki list Njujork Tajms 28. januara 1915. godine objavio je tekst o viziji našeg naučnika Mihajla Pupina o bežičnoj telefoniji. Odlomak iz članka je preuzet iz arhive manifestacije “Mihajlo Pupin touching the hot spots of life”. Na slici na dnu je naslov članka.

“Bežični telefon će se koristiti za razgovore na vrlo velikim rastojanjima u razumno bliskoj budućnosti, smatra dr Mihajlo Pupin sa Univerziteta Kolumbija, čiji je izum induktivnog kalema (Pupinovog kalema, prim. prev.) omogućio, ako ništa drugo, transkontinentalno telefoniranje, kao što je prikazano u ponedeljak u kompaniji American Telephone and Telegraph. Doktor Pupin je sinoć rekao da radi na usavršavanju instrumenta za bežičnu telefoniju koji će, kako je uveren, učiniti mogućom komunikaciju na praktično bilo kojoj razdaljini.
To znači, prema izumitelju, da telefonski kabal ispod Atlantika o kome se već dugo raspravlja nikada neće biti položen. Mnogo pre nego što se uspostavi veza kablom ljudi će razgovarati između Njujorka i Londona bez žica, misli dr Pupin. On veruje, takođe, da će bežična telefonija na dugim rastojanjima zameniti žičanu telefoniju i na kopnu.

Ovaj pogled na razvoj telefona, ako se uzme uz izjavu Pitera Kupera Hevita od utorka da će razgovori sa Evropom uskoro biti mogući, pokazuje da naučni umovi još uvek priznaju da je upotreba elektriciteta u povoju.

“Bio sam vrlo zadovoljan – kao što sam bio i duboko ubeđen – kad je transkontinentalna telefonska veza prikazana u ponedeljak”, rekao je dr Pupin reporteru “Tajmsa”, “ali sledeći korak je u usavršavanju bežične telefonije pre nego u širenju žičane komunikacije. Prvo, kao što je istakao glavni inženjer kompanije American Telephone and Telegraph, mora se uložiti više od 2.000.000 dolara da bi se ostvarila komercijalna telefonska veza između Njujorka i San Franciska. To samo po sebi razgovor preko žice na velikim rastojanjima čini preterano skupim. 

Da bi se stvar učinila popularnom, moramo naći drugi način. Rešenje je u bežičnom prenosu. Neko ko nije upoznat sa razvojem bežičnog prenosa poslednjih godina ne može ni da sanja o koracima koji su učinjeni i samo neko ko je upoznat sa ovim napretkom može ceniti bežičnu telefoniju kao stvar koja nije preterano daleka budućnost.”

Tekst: M. Đurić

Foto: Wikipedia