U SARADNJI SA PARTNERIMA, “NAUKA KROZ PRIČE” REALIZUJE DVA DOMAĆA PROJEKTA I JEDAN EVROPSKI GRANT


Osnovana kao privatna medijska inicijativa, “Nauka kroz priče” je dobila podršku Instituta za fiziku u Beogradu. Inicijativu je podržao značajan broj istraživača iz domaće naučne zajednice, ali i organizacija iz privrede i društva. U saradnji sa njima, “Nauka kroz priče” učestvuje u više međunarodnih i domaćih projekata.

A REGIONAL MAP OF CLIMATE SCEPTICISM

“Nauka kroz priče” učestvuje u projektu za koji je tim autora “Nauke kroz priče”, zajedno sa urednikom “Odiseje”, osvojio Climate Investigation Grant, najveći evropski grant ove vrste do sada.
Izvor finansiranja: AJSPI / BNP Paribas fondacija
Nosilac projekta: Tim naučnih novinara Nikola Zdravković (Odiseja), Marija Đurić i Slobodan Bubnjević (NKP)
Trajanje projekta: 08. jul 2018 – 30. jun 2019.
Više informacija: Evropski grant za naučne novinare iz Srbije

 

MEDIJSKA LABORATORIJA – MEDIA LAB

“Nauka kroz priče” učestvuje u projektu Instituta za fiziku u Beogradu pod nazivom Medijska laboratorija (MediaLab) koji je osvojio sredstva na Javnom pozivu Centra za promociju nauke u 2018. godini. U saradnji sa CERN Press Office-om, u okviru projekta se organizuje besplatna škola naučnog novinarstva.
Izvor finansiranja: Republika Srbija / Centar za promociju nauke
Nosilac projekta: Institut za fiziku u Beogradu
Trajanje projekta: 01. septembar 2018 – 15. decembar 2018.
Više informacija: Medijska laboratorija

 

HARM REDUCTION INITIATIVE

Po ugovoru o naknadi koji je Institut za fiziku u Beogradu sklopio sa agencijom Represent Communications zasnovan je projekat javne edukacije pod nazivom Harm Reduction Initiative, koji finansira ova agencija, a u čijoj realizaciji učestvuje inicijativa “Nauka kroz priče”.
Izvor finansiranja: Represent Communications
Nosilac projekta: Institut za fiziku u Beogradu
Trajanje projekta: 04. jul 2018 – 15. decembar 2018.

—–
Ilustracije: Depositphotos / Ambassador80; Kotoffei; BlueLela – ASJPI – NKP