DODIR BENUA

DODIR BENUA

(U fokusu) Asteorid Benu, čija je orbita smeštena između orbita Zemlje i Marsa, često se opisuje kao jedna od nekoliko poznatih pretnji iz svemira pošto postoji verovatnoća da udari našu planetu. Otkriven pre 20 godina, Benu ni po veličini, ni po verovatnoći udara nije najopasniji kamen koji luta po obližnjem Sunčevom sistemu. Međutim, bliski kontakt Benua sa Zemljom bi mogao predstavljati omanju kataklizmu.

Donekle kritičnim smatraju se njegovi prolasci u blizini Zemlje očekivani tokom 22. i 23. veka, mada su verovatnoće sudara zaista male. Trenutni NASA proračuni pokazuju kako je verovatnoća da između 2175. i 2199. godine Benu u jednom od više prolazaka udari Zemlju uporediva sa šansom da u četiri uzatopna bacanja kocke dobijete šesticu, a da pri petom kocka pokaže paran broj.

Možda niste znali, ali čovečanstvo je već dodirnulo Benu. Naime, u blizi ovog asteroida već dve godine orbitira brod koji su ljudi poslali sa Zemlje kako bi na ternutak sleteo na njega (doslovno ga, tom prilikom, dodirnuo) i prikupio uzorke. Ovaj kontakt se odigrao pre nekoliko dana dok je Benu bio na udaljenosti od 320 miliona kilometara.

NASA letelica OSIRIS-ReX se spustila do površine asteroida, robotskom rukom zagrabila deo materijala i potom uzletela sa planom da se vrati na Zemlju, gde će se ispitati sastav asteroida. Očekuje se da će se OSIRIS-ReX vratiti na Zemlju za oko dve godine.

Fotografija prikazuje površinu asteroida Benu koju je kamera pod nazivom OCAM na OSIRIS-ReX-u snimila sa visine od 10 kilometara. Deo ovog tela na slici osvetljava Sunce i jasno se mogu videti njegovi karakteristični krateri. Benu je hladno, kamenito telo koje je, poređenja radi, sedam puta veće od Hrama Svetog Save u Beogradu. Naime, srednji prečnik asteroida iznosi 490 metara, a srednja površinska temperatura na njemu je 14 stepeni ispod nule.

Asteroid nosi naziv Benu po ptici iz egipatske mitologije koja simbolizuje ponovno rođenje. Astronomi smatraju da, kao i drugo slično kamenje, čuva tajne iz rane istorije Sunčevog sistema. Sada jedan fizički delić ovog malog sveta stiže na Zemlju.

Tekst: Slobodan Bubnjević

Fotografija: NASA/Goddard/University of Arizona