JAKŠA VUČIČEVIĆ, NOVA ZVEZDA SRPSKE NAUKE

JAKŠA VUČIČEVIĆ, NOVA ZVEZDA SRPSKE NAUKE

(U fokusu) U Republiku Srbiju je stigao prestižni grant Evropskog istraživačkog saveta (ERC), treći po redu u istoriji domaće nauke. Mladi istraživač iz Instituta za fiziku u Beogradu,

dr Jakša Vučičević, osvojio je ERC grant u iznosu od 1,5 miliona evra za istraživanja koja bi mogla da unesu tektonske promene u ispitivanja takozvanih visokotemperaturnih superprovodnika i drugih otvorenih pitanja moderne fizike.

ERC projekti su jezgro izvrsnosti u evropskom sistemu finansiranja nauke – dodeljuju se istraživačima, a ne timovima ili institucijama, koji uspeju da dokažu da imaju ideju, metod ili rezultate koji zaista mogu da promene tok savremene nauke. ERC je najelitniji i najskuplji naučni program u Evropi, a dobili su ga vodeći svetski naučnici u raznim oblastima, među kojima i brojni laureati Nobelove nagrade.

„ERC grant predstavlja ukazano poverenje da linija rada koju smo nedavno započeli može da vodi ka važnim naučnim rezultatima“, kaže dr Jakša Vučičević, objašnjavajući da njegovi radovi pokušavaju da osvetle strukturne osobine materijala koje određuju takozvanu kritičnu temperaturu za superprovodnost.

Ovakvi proračuni odziva materijala su jako teški, ne mogu se rešiti analitičkom metodom, a do skoro se smatralo da ih praktično nije moguće rešiti ni numerički (pomoću kompjuterske simulacije). Međutim, dr Vučičević je razvio novi metod koji kombinuje i analitički i numerički pristup i pomoću koga je moguće odgovoriti na pitanja koja dugo muče fizičare širom sveta.

Superprovodnost je osobina pojedinih materijala da provode električnu struju bez otpora, dakle, bez gubitaka energije. Superprovodnost je dugo, čitav vek poznata u fizici, ima i mnoge tehničke primene, ali se ovaj fenomen pojavljuje samo kod materijala na izuzetno niskim temperaturama (od -273 do -140 stepeni Celzijusa ispod nule).

„Dugoročni cilj jedne čitave naučne oblasti je da se sintetišu materijali koji su superprovodni na sobnoj temperaturi. Takvo otkriće bi predstavljalo novu industrijsku revoluciju“, kaže Vučičević dodajući da će novom metodom i korišćenjem super-računarskih resursa u Institutu za fiziku, koji će se od sredstava ERC projekta još značajno unaprediti, moći da računa „provodnost i dinamičke osobine, bez unošenja nepotrebnih i nekontrolisanih aproksimacija, što do sada nije bilo moguće“.

Rođen 1984. godine, dr Jakša Vučičević je studirao fiziku na Univerzitetu u Beogradu, gde je i doktorirao. Svoja istraživanja nastavio je u Francuskoj, ali se pre pet godina vratio u Srbiju, gde se u Institutu za fiziku bavi izučavanjem kompleksnih sistema. Za postignute rezultate dobio je više priznanja, osvojio je i PROMIS grant Fonda za nauku, a radove sa rezultatima koji su vrlo zapaženi objavljuje u vodećim naučnim časopisima.

Кako je u novembru 2022. objavio Evropski istraživački savet (European Research Council, ERC), sa 11 nezavisnih recenzija, dr Vučičević je iz prvog pokušaja osvojio ERC starting grant za projekat sa akronimom SCLoTHiFi i pod nazivom Numerically exact theory of transport in strongly correlated systems at low temperature and under magnetic fields.

Evropska komisija kroz ovaj program godišnje nagradi više stotina istraživača, ali su u Srbiji do sada u tome uspela samo dve naučnice – dr Sofija Stefanović, bioarheološkinja sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i dr Magdalena Đorđević, fizičarka iz Instituta za fiziku. Dr Jakša Vučičević je treći istraživač u Srbiji i drugi istraživač Instituta za fiziku koji je osvojio ERC grant.

Istraživanja kojima se bavi Jakša Vučičević oslanjaju se na superkompjuterske resurse u Centru za izučavanje kompleksnih sistema Instituta za fiziku, bez kojih ne bi bilo moguće izvesti složene numerčke proračune. Osnovan 1961. godine, Institut za fiziku u Beogradu (www.ipb.ac.rs) je institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju.

Tekst: S. Bubnjević, M. Đurić, J. Nikolić

Foto: IPB – Bojan Džodan