LIK KOJI JE NEDOSTAJAO

LIK KOJI JE NEDOSTAJAO

Pre 3 do 4 miliona godina, na tlu današnje Etiopije bila je gusta šuma, mestimično prošarana savanom. U Miro Dori, kroz peščani predeo, reka se ulivala u jezero. Tragovi vulkanske aktivnosti i vododerine tokom sledećih miliona godina sasvim su izmenili izgled ovog prostora, ali, dok su šuma, jezero i reka još postojali, pre oko 3,8 miliona godina, baš na tom mestu boravio je rani čovekov predak čiji je lik do sada bio sasvim nepoznat.

Naime, kako je objavio Klivlendski prirodnjački muzej,do novog otkrića o kom su izvestili svi svetski mediji, došao je tim arhelologa predvođen dr Johanesom Hajle-Selasijem, paleontologom rođenim u Etiopiji, inače poznatim po “srećnoj ruci” kada je u pitanju otkrivanje ostataka čovekovih predaka. Tim je tokom 15 godina rada u ovom delu Etiopije otkrio 230 fosila hominina starih između 3 i 3,8 miliona godina, a među njima i čitavu lobanju ranog čovekovog pretka koji je živeo pre oko 3,8 miliona godina.

Reč je o Australopithecus anamensis – najstarijem članu roda Australopitekus – vrsti koja je živela pre čuvene Lusi (Australopithecus afarensis). Lusi je, naime, fosil star 3,2 miliona godina pronađen svega 55 kilometara dalje, nešto drugačijeg lika. Lusi je takođe hodala na dve noge i sakupljala hranu po savani, a u vreme kada je njen fosil otkriven, 1974. godine, bila je najstariji otkriven čovekov predak.

Fosili Australopithecus anamensis su inače vrlo retki, pa je otkriće lobanje (koje se dogodilo još 2016. ali je vest objavljena tek nakon podrobnog ispitivanja) u svetu paleontologije ravno sedmici na lotou. Analizom ovih i drugih ostataka tim je utvrdio da su tokom oko 100.000 godina dve vrste Australopitekusa, anamensis i afarensis, istovremeno živele na Zemlji.

Australopitekusi su inače živeli u Africi pre 2 do 4 miliona godina. Nastali su nekoliko miliona godina nakon što su se preci ljudi odvojili od primata koji vode do današnjih šimpanzi. Hodali su na dve noge, ali su bili dosta niži i imali su znatno manji mozak. Australopitekus anamensis je opisan prvobitno još 1995. godine – bilo je jasno da je u pitanju “majmunolika” vrsta, ali su tek ove nedelje istraživači otkrili lik koji je nedostajao.

M.Đ.

—–

FOTO: Matt Crow, Cleveland Museum Of Natural History