ZVER

ZVER

Sreda, 25. jula 1814. Lokomotiva Blaušer, koju je konstruisao mladi engleski inženjer Džordž Stivenson (1781–1848), najzad je pokrenuta posle deset meseci projektovanja. Na pruzi Kilingvud, Stivensonova lokomotiva zasnovana na parnoj mašini Džejmsa Vata, uspela je da pri brzini od šest kilometara na čas pokrene osam natovarenih vagona.

Ovaj revolucionarni izum je drastično izmenio dotadašnji saobraćaj, utičući na ubrzani razvoj privrede. Međutim, strah od razvoja železnice širio se brzinom kojom su širom sveta postavljane pruge.

Isprva su članovi Kraljevskog društva u Londonu smatrali da ljudi ne mogu da podnesu kretanje tolikom brzinom kojom je trebalo da se kreću prvi vozovi, niti da će preživeti prolazak kroz železnički tunel, navodno zbog pare koju ispušta lokomotiva.

Strah od vozova bio je prisutan do kraja 19. veka, naročito tokom izgradnje transkontinentalnih pruga kod primitivnih naroda u Americi i Aziji. Slika prikazuje petu tablu sa ilustarcijom dizajna prve lokomotive Džoržda Stivensona koja je objavljena u železničkom zborniku Nikolasa Vuda iz 1825. godine.

Tekst: S.B.

Foto: A practical treatise on rail-roads, 1825 – Wikimedia Commons

*Prema eseju od istog autora “Deset dana koji su uplašili svet” objavljenom u nedeljniku “Vreme”