BEOGRADSKA ŠAKA

BEOGRADSKA ŠAKA

Možda niste znali, ali polovinom 20. veka naša zemlja bila je poznata u svetu po inovacijama u oblasti – robotike. Šezdesetih godina na Institutu „Mihajlo Pupin“ nastala je takozvana Beogradska škola robotike koja je okupila nekoliko svetskih imena u ovoj oblasti.

Profesor Rajko Tomović (1919–2001) je zajedno s profesorom Miodragom Rakićem, u pokušaju da napravi prvog robota na našim prostorima, 1963. godine konstruisao protetičku robotsku šaku, takozvanu Beogradsku šaku.

To je bila prva bionička šaka u svetu, adaptivna proteza na eksterno napajanje. Imala je mioelektrično upravljanje i senzorsku povratnu spregu i mogla je da izvede dve ključne radnje – stiskanje u pesnicu i skupljanje sa ispruženim prstima. Iako nije upotrebljavana u kliničke shrhe, šaka je korišćena za istraživanja koja su uticala na dalji razvoj robotskih ruku.

U čast ovog podviga Beogradska šaka našla se na poštanskoj marki Pošte Srbije izdatoj 10. jula 2020. godine, koji se obeležava kao Dan nauke u Srbiji.

Beogradska šaka, uz druga svedočenja o slavi Beogradske škole robotike, može se videti u Muzeju nauke i tehnike u Beogradu gde je deo stalne postavke.

Tekst: Marija Đurić /Robotika

Foto: Pošta Srbije