GDE JE SEVERNI POL?

GDE JE SEVERNI POL?

Možda niste znali, ali magnetni severni pol planete Zemlje za dve godine se pomeri za rastojanje između Beograda i Novog Sada. Geografski i magnetni severni polovi inače nisu u istoj tački (gledajući s naših prostora, dovoljno su blizu da ih putnik sa kompasom poistoveti). Međutim, magnetni pol čak i ne stoji na jednom mestu, već je to šetajuća tačka.

Naime, na početku 20. veka magnetni pol je bio u Kanadi, a sada je već mimoišao Grenland. Kako piše Majkl Bruks u članku „Šta nije u redu sa Severnim polom“ u časopisu New Scientist, tokom poslednjih 18 godina, pol je bežao ka istoku brzinom od 40 kilometara godišnje i trenutno se kreće ka Sibiru.

Čudnovato ponašanje Zemljinog magnetnog polja se tu ne završava. Postojala su vremena kada je polje menjalo polaritet, o čemu svedoče tragovi kretanja tekstonskih ploča i vulkanske lave. Svakako, tada je igla kompasa morala polazivati ka tački koju zovemo Južni pol.

Kompas, jednostavna mehanička sprava za orijentisanje u prostoru, koju moreplovci koriste više od 800 godina, sastoji se od magnetne igle koja se uvek okreće prema magnetnom severu planete. Tek od 17. veka poznato je da tajna kompasa leži u magnetizmu Zemlje.

Samo pitanje odakle Zemlji polovi je nešto složenije i na njega će 1919. uspešno odgovori takozvani „dinamo model“ irskog fizičara Džozefa Larmora. Model opisuje ponašanje kugle od tečnog gvožđa u jezgru Zemlje (ili drugog nebeskog tela) koja se kreće i istovremeno je električno provodna, pa zahvaljujući tome stvara magnetno polje planete. Ispostavlja se da turbulentna kretanja u slojevima jezgra utiču na oblik polja, pa tako i na promenu položaja magnetnog pola.

Mada je magnetno polje življe nego što bi se moglo pretpostaviti, ono je izuzetno dragoceno za život na Zemlji jer štiti planetu od zračenja. Postoje planete koje su svoje magnetno polje sasvim izgubile, kao što je Mars koji je bez svog ostao pre 4 milijarde godina.

Mapa okruženja Severnog pola nastala je 1895. godine i korišćena je uz priče o ekspedicijama u neistraženo polarno područje (naravno, uz pretpostavku da magnetni pol ne menja mesto).

S.B./M.Đ.

—–

MAPA: Wikimedia/Meyers Konversations-Lexikon