PRVI KLONIRANI MAJMUNI

PRVI KLONIRANI MAJMUNI

(Video) Zong Zong i Hua Hua su prvi ikada klonirani majmuni. Rođeni su pre nekoliko sedmica u Šangaju, na Institutu za neuronauke Kineske akademije nauka. Ovi dugorepi majmuni vrste makaki su prvi primati i čoveku do sada najbliži srodnici koji su uspešno klonirani.

Kineski istraživači su pri kloniranju upotrebili sličnu tehnologiju koja je korišćena i pre 20 godina, pri sada već istorijskom kloniranju ovce Doli. U ovom istraživanju kloniran je zapravo jedan fetus majmuna.

Iz njegove somatske (dakle, ne polne) ćeije uzet je DNK koji je nuklearnim transferom prebačen u oplođenu jajnu ćeliju. Iz nje su se razvili jednojajčani blizanci Zong Zong i Hua Hua, kao indentične replike fetusa čiji je DNK korišćen.

Ova tehnologija je do sada primenjena na 23 životinjske vrste, ali je sada prvi put primenjena na primatima. Mada je kinesko istraživanje izazvalo razne etičke dileme, istraživači smatraju da je kloniranje ljudi još uvek daleko. Pritom, za sada na ovaj način nije izvedeno kloniranje iz ćelije neke odrasle jedinke, već samo fetusa.

Rezultati istraživanja su ove nedelje objavljeni u prestižnom časopisu Cell, a Kineska akademija nauka objavila je i video materijal na kome se vide dva živa i vrlo nestašna makaki blizanca.

S.B.
——

Video: Kineska akademija nauka, Institut za neuronauke